Σl ϻεгεπdεгσ ツ


Mamma, mamma, lo sai chi c’è,
è arrivato il Merendero,
è arrivato col sombrero,
è arrivato, eccolo qua.
El Merendero!
L’è li, l’è là,
l’è là che l’aspettava,
l’è li, l’è là,
l’è là che l’aspettava,
l’è li, l’è là,
l’è là che l’aspettava,
l’è là che aspettava Miguel:
Miguel son mi!


MIGUEL SON MI

Nessun commento:

Posta un commento